Risiko Forex

Sebaliknya, adalah sama penting untuk mengenal pasti kestabilan dan ketidakstabilan sistem ekonomi pasaran. Sebelum memulakan pelaburan, pertimbangkan kestabilan sektor pelaburan yang mempengaruhi reaksi kadar pertukaran. Sebagai contoh, sektor perkhidmatan kurang berkemungkinan mempunyai perubahan inventori dan reaksi kadar pertukaran dibandingkan dengan sektor pengguna yang besar.


risiko forex

Menukar undang-undang dan peraturan mengenai saiz, jenis, masa, kualiti kredit dan pendedahan bon akan serta-merta dan langsung menjejaskan pelaburan di negara-negara asing. Sebagai contoh, jika bank pusat di negara asing menaikkan kadar faedah atau badan perundangan meningkatkan cukai, pelaburan akan dipengaruhi dengan ketara. Akibatnya, risiko ekonomi dapat dikurangkan dengan menggunakan pelbagai alat analisis dan ramalan yang mempertimbangkan kepelbagaian masa, kadar pertukaran, dan pembangunan ekonomi di beberapa negara, yang menawarkan mata wang, instrumen, dan industri yang berlainan.

Kontrak hadapan adalah lebih fleksibel, kerana mereka boleh disesuaikan dengan urus niaga spesifik manakala harga berjangka datang dalam jumlah standard dan ditulis berdasarkan komoditi atau aset tertentu, seperti lembu atau mata wang lain.

Pendedahan urus niaga boleh dikurangkan sama ada dengan menggunakan pasaran wang, derivatif pertukaran asing seperti kontrak hadapan, kontrak niaga hadapan, opsyen, dan swap, atau dengan teknik operasi seperti invois mata wang, membawa dan ketinggalan penerimaan dan pembayaran, dan pendedahan jaring . Kontrak hadapan dan niaga hadapan bertujuan untuk tujuan yang sama - kedua-duanya membolehkan transaksi dilakukan pada masa hadapan untuk harga tertentu pada kadar tertentu untuk mengimbangi sebarang turun naik pertukaran terhadap anda.

Entiti asing yang menyelamatkan diri beroperasi dalam persekitaran ekonomi tempatan bebas daripada syarikat induk. Kedua-dua entiti asing yang bersepadu dan mandiri beroperasi dengan menggunakan mata wang fungsian. Mata wang fungsian adalah mata wang persekitaran ekonomi utama di mana anak syarikat itu beroperasi dan menjana aliran tunai dari operasi sehari-hari.

Untuk membangunkan analisis komprehensif mengenai ramalan ekonomi, beberapa faktor risiko harus diperhatikan. Salah satu strategi yang paling berkesan adalah untuk membangunkan satu set risiko positif dan negatif yang bersekutu dengan metrik ekonomi standard pelaburan. [13] Dye, Dalam model makroekonomi, beberapa risiko utama adalah pengurangan KDNK, turun naik kadar pertukaran dan komoditi harga dan turun naik pasaran saham.

Semasa menunggu, firma menghadapi risiko kontinjen daripada ketidakpastian sama ada atau tidak akan diterima akan berlaku. Pengukuran [sunting] Jika pasaran pertukaran asing adalah efisien, maka paritas daya beli, paritas kadar faedah, dan kesan Fisher antarabangsa berlaku, firma atau pelabur tidak perlu melindungi risiko pertukaran asing akibat ketidakpedulian terhadap keputusan pelaburan antarabangsa.

Risiko ekonomi [sunting] Firma mempunyai risiko ekonomi yang juga dikenali sebagai risiko ramalan sehingga nilai pasarannya dipengaruhi oleh turun naik kadar pertukaran yang tidak dijangka. Pelarasan kadar pertukaran sedemikian boleh menjejaskan kedudukan pasaran saham firma berkenaan dengan pesaingnya, aliran tunai masa hadapan firma, dan akhirnya nilai firma.

Kadar pertukaran asing sentiasa berubah-ubah, dan jika kadar pertukaran menghargai atau susut nilai, perubahan ketara dalam nilai mata wang asing boleh berlaku. Perubahan penting dalam nilai ini mewujudkan risiko penterjemahan kerana ia menimbulkan kesukaran dalam menilai berapa mata wang akan turun naik berbanding dengan mata wang asing yang lain. Risiko terjemahan adalah penyata kewangan syarikat subsidiari asing.

Mana-mana ini boleh berubah nilai kerana turun naik kadar pertukaran asing. Risiko terjemahan berlaku apabila firma mewakili sebahagian daripada ekuiti, aset, liabiliti atau pendapatannya dalam mata wang asing. Sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan di negara asing akhirnya harus menukar mata wang negara tuan rumahnya ke dalam mata wang domestik mereka.

Proses ini dapat memotong keuntungan, dan menyebabkan kegagalan pembayaran. Kemudahubahan yang turun naik dari risiko urus niaga dapat dikurangkan, melalui teknik lindung nilai.


Juga, syarikat boleh meminta pelanggan membayar dalam mata wang negara asal syarikat. Risiko luar jangka [sunting] Firma mempunyai risiko luar jangka apabila membida projek asing atau merundingkan kontrak lain atau pelaburan langsung asing. Risiko sedemikian timbul dari potensi firma untuk mendadak menghadapi risiko pertukaran mata wang asing transnasional atau ekonomi, kontingen mengenai hasil beberapa kontrak atau rundingan. Sebagai contoh, firma boleh menunggu tawaran projek diterima oleh perniagaan atau kerajaan asing yang jika diterima akan mengakibatkan penerimaan segera.

Alasan penjelasan tukaran mata wang asing ialah bentuk lindung nilai yang cekap adalah kerana ia akan membantu mengurangkan margin yang diambil oleh bank apabila perniagaan menukar mata wang. Lindung nilai semulajadi juga merupakan bentuk lindung nilai yang sangat mudah difahami. Untuk menguatkuasakan jaring, akan ada keperluan pendekatan sistematik, serta melihat masa sebenar pendedahan mereka dan platform untuk memulakan proses.

Beberapa contoh keadaan makroekonomi adalah kadar pertukaran, peraturan kerajaan, atau kestabilan politik. Sebagai contoh, apabila sebuah syarikat Amerika melabur wang dalam kilang pembuatan di Sepanyol, terdapat risiko ekonomi tertentu yang mempengaruhi hasil dan nilai pelaburan. Oleh itu, risiko mungkin tidak dapat syarikat Amerika untuk menggerakkan keuntungannya dari Sepanyol.

Walaupun risiko terjemahan tidak menjejaskan aliran tunai firma, ia boleh memberi impak yang besar ke atas pendapatan syarikat yang dilaporkan dan oleh itu harga sahamnya.

Ahli ekonomi telah mengkritik ketepatan sisihan piawai sebagai penunjuk risiko untuk rawatan penyimpangan seragamnya, sama ada positif atau negatif, dan secara automatik mengkuad nilai nilai penyelewengan. Alternatif seperti purata sisihan mutlak dan semivariance telah maju untuk mengukur risiko kewangan. Bank-bank di Eropah telah diberi kuasa oleh Bank untuk Penyelesaian Antarabangsa untuk mengambil model VaR reka bentuk mereka sendiri dalam mewujudkan keperluan modal untuk tahap risiko pasaran.

Jika kedua-dua pengimport dan pengeksport ingin mengelakkan menggunakan mata wang mereka sendiri, ia juga agak biasa untuk melakukan pertukaran menggunakan mata wang ketiga yang mungkin lebih stabil.


risiko forex

Risiko urus niaga [sunting] Firma mempunyai risiko urus niaga apabila ia mempunyai penghutang aliran tunai kontrak dan pemiutang yang nilainya tertakluk kepada perubahan yang tidak dijangka dalam kadar pertukaran kerana kontrak yang didenominasi dalam mata wang asing. Untuk merealisasikan nilai domestik aliran tunai berdenominasi asing, firma mesti menukar mata wang asing untuk mata wang domestik. Oleh kerana firma-firma membuat rundingan kontrak dengan harga yang ditetapkan dan tarikh penghantaran dalam menghadapi pasaran pertukaran asing yang tidak menentu dengan kadar pertukaran sentiasa berubah-ubah, firma menghadapi risiko perubahan dalam kadar pertukaran antara mata wang asing dan domestik.

Syarikat sering kali harus mencari perlindungan daripada risiko urus niaga, supaya mereka dapat melindungi kedudukan kewangan mereka. Sekiranya syarikat memutuskan untuk mengambil kontrak hadapan, ia akan menetapkan kadar mata wang tertentu untuk tarikh yang ditetapkan pada masa akan datang.

Penyimpangan dari satu atau lebih daripada tiga keadaan persamaan antarabangsa pada umumnya perlu berlaku untuk pendedahan kepada risiko pertukaran asing. Dalam pertukaran mata wang asing, faktor yang berkaitan akan menjadi kadar perubahan kadar pertukaran mata wang antara mata wang.

Peralihan dalam kadar pertukaran yang mempengaruhi permintaan untuk kebaikan di sesetengah negara juga akan menjadi risiko ekonomi bagi firma yang menjual kebaikan itu.

Sebagai contoh, U. Mata wang asing ini ditambahkan kepada U. ibu bapa. Proses perakaunan ini dipanggil terjemahan. Penyata pendapatan dan kunci kira-kira adalah dua penyata kewangan yang mesti diterjemahkan. Anak-anak syarikat boleh dicirikan sebagai entiti asing yang bersepadu atau entiti asing yang mengekalkan diri sendiri. Entiti asing bersepadu beroperasi sebagai lanjutan syarikat induk, dengan aliran tunai dan operasi perniagaan yang sangat saling berkaitan dengan orangtua.

Sebarang masa pelabur mesti menukarkan wang ke dalam mata wang lain untuk membuat pelaburan, yang menghadapi kemungkinan perubahan dalam kadar tukaran mata wang antara mata wang rumah mereka dan mata wang pelaburan mereka. Risiko Dagangan Forex dengan perdagangan Bitcoin Bitcoin pada pelbagai pertukaran, risiko forex, dan kadar pertukaran berbeza-beza. Iaitu, anda membuat Jika harga tetap dianggarkan lebih awal untuk konvensyen menggunakan kadar perdagangan luar negara yang dipercayai sesuai pada majlis itu, sebut harga diberikan, risiko forex, sebut harga kadar luar negeri mungkin tidak sesuai pada ketika keharmonian pasti risiko forex persembahan perjanjian. Anda boleh menjadi mangsa penipuan! Risiko Forex demikianlah, broker harus tahu sekurang-kurangnya satu sepasang mata uang serta yang mana lebih bernilai. Broker adalah yang bertindak sebagai pertukaran yang secara automatik menjadikannya pembuat pasaran. Sekarang, anggap anda mahu mengambil kedudukan dalam pound British, risiko forex.


Lindungan lembaran imbangan melibatkan spekulasi pasaran hadapan dengan harapan keuntungan tunai akan direalisasikan untuk mengimbangi kerugian bukan tunai daripada terjemahan.

Malangnya, ini bersama ketidakpastian aliran tunai asing boleh menjadikan prosedur itu kelihatan lebih sukar. Mempunyai pelan cadangan seperti akaun mata wang asing akan sangat membantu dalam proses ini. Syarikat-syarikat yang berurusan dengan aliran masuk dan aliran keluar yang mata wang yang sama akan mengalami kecekapan dan pengurangan risiko dengan mengira bersih aliran masuk dan aliran keluar, dan menggunakan baki akaun mata wang asing yang akan membayar sebahagian untuk beberapa atau semua pendedahan. Nilai semasa aliran tunai kontraktual diukur semula pada setiap kunci kira-kira.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ini tidak semestinya menghapuskan risiko tukaran asing, tetapi mengalihkannya dari satu pihak kepada yang lain. Firma boleh memfailkan importnya dari negara lain dalam mata wang rumahnya, yang akan mengalihkan risiko kepada pengeksport dan menjauhkan dirinya.

Pengurusan mesti menilai sifat anak syarikat asingnya untuk menentukan matawang fungsian yang sesuai untuk masing-masing. Terdapat tiga kaedah penterjemahan: Kaedah kadar semasa, kaedah temporal, dan U. Di bawah kaedah kadar semasa, semua item baris penyata kewangan diterjemahkan pada kadar pertukaran "semasa". Di bawah kaedah temporal, aset dan liabiliti tertentu diterjemahkan pada kadar pertukaran yang selaras dengan masa penciptaan item. Teknik yang lazim untuk melindung nilai risiko terjemahan dipanggil lindung nilai kira-kira.

Kelewatan yang disebabkan oleh urus niaga ini kemudiannya menimbulkan risiko bahawa kadar pertukaran yang berkaitan akan turun naik dengan ketara.

Matlamat ini mungkin ditangguhkan kerana urus niaga mata wang asing serta pasaran mata wang sentiasa bergerak ke arah yang berbeza, dan mereka mesti diperhatikan dengan teliti. Malangnya, banyak kerugian boleh berlaku kepada syarikat-syarikat, kerana terdapat lag masa antara pelaksanaan dan penyelesaian. Kelewatan atau ketinggalan masa ini berlaku sebaik sahaja syarikat-syarikat telah bersetuju dengan pembelian, dan urus niaga pertukaran asing telah dilaksanakan, yang melengkapkan perjanjian itu.

Jika ini berlaku untuk setiap mata wang asing, pendedahan terjemahan bersih akan menjadi sifar. Perubahan dalam kadar pertukaran akan mengubah nilai liabiliti terdedah dalam jumlah yang sama, tetapi dalam arah yang bertentangan dengan perubahan nilai aset terdedah. Jika firma diterjemahkan melalui kaedah temporal, kedudukan pendedahan sifar bersih dipanggil baki fiskal. Tetapi, bahagian ekuiti lembaran imbangan mesti diterjemahkan pada kadar pertukaran sejarah.

Oleh kerana niaga hadapan hanya tersedia untuk mata wang tertentu dan tempoh masa, mereka tidak dapat sepenuhnya mengurangkan risiko kerana selalu ada kemungkinan harga tukar bergerak lancar. Walau bagaimanapun, ciri standard masa depan boleh menjadi sebahagian daripada apa yang menjadikannya menarik kepada sesetengah orang dan dikawal selia dengan baik kerana ia hanya didagangkan di bursa.

Dalam setiap organisasi, risiko ekonomi, atau juga dikenali sebagai risiko ramalan, merujuk kepada kemungkinan keadaan makroekonomi akan mempengaruhi pelaburan, terutama di negara asing [11] Jawapan Pelaburan, n.

Variance mewakili risiko kadar pertukaran dengan penyebaran kadar pertukaran, manakala sisihan piawai mewakili risiko kadar pertukaran oleh jumlah nilai pertukaran yang menyimpang, secara purata, dari kadar pertukaran min dalam taburan kebarangkalian. Penyimpangan piawai yang lebih tinggi akan menandakan risiko mata wang yang lebih besar.


Menggunakan model VaR membantu pengurus risiko menentukan amaun yang boleh hilang pada portfolio pelaburan dalam tempoh tertentu dengan kebarangkalian perubahan dalam kadar pertukaran Lihat juga: Lindung nilai tukaran asing Firma dengan pendedahan kepada risiko pertukaran asing boleh menggunakan nombor strategi lindung nilai pertukaran asing untuk mengurangkan risiko kadar pertukaran.

Beberapa contoh risiko ekonomi yang berpotensi boleh menjadi kelembapan pasaran yang curam, peningkatan kos yang tidak dijangka, dan permintaan yang rendah untuk barangan. Pelaburan antarabangsa dikaitkan dengan paras risiko ekonomi yang lebih tinggi berbanding dengan pelaburan domestik. Di dalam firma antarabangsa, risiko ekonomi banyak mempengaruhi bukan sahaja pelabur tetapi juga pemegang bon dan pemegang saham, terutamanya apabila berurusan dengan penjualan dan pembelian bon kerajaan asing.

Walaupun hasil yang berisiko, risiko ekonomi dapat meningkatkan peluang dan keuntungan para pelabur secara global. Apabila melabur dalam bon asing, pelabur boleh mendapat keuntungan yang tinggi berikutan turun naik pasaran pertukaran asing dan kadar faedah di negara yang berbeza [12] Rasio Sedia Ada, n. Walaupun, pelabur harus sentiasa analitik dalam menghitung kemungkinan perubahan yang dibuat oleh pihak berkuasa pengawalseliaan asing.

Risiko ekonomi boleh menjejaskan nilai semasa aliran tunai masa depan. Sebarang transaksi yang mendedahkan firma kepada risiko pertukaran asing juga mendedahkan firma secara ekonomi, tetapi risiko ekonomi boleh disebabkan oleh aktiviti perniagaan dan pelaburan lain yang mungkin bukan urusniaga semata-mata, seperti aliran tunai masa depan dari aset tetap.


Risiko terjemahan [sunting] Risiko terjemahan firma adalah sejauh mana pelaporan kewangannya dipengaruhi oleh pergerakan kadar pertukaran. Kerana semua firma pada amnya mesti menyediakan penyata kewangan yang disatukan untuk tujuan pelaporan, proses penyatuan bagi syarikat multinasional memerlukan menerjemahkan aset dan liabiliti asing atau penyata kewangan anak syarikat asing dari luar ke mata wang domestik.

Ia merujuk kepada risiko yang berkaitan dengan perubahan dalam kadar pertukaran antara masa sesuatu syarikat memulakan transaksi dan menyelesaikannya. Banyak kali, syarikat akan mengambil bahagian dalam transaksi mengenai lebih daripada satu mata wang. Untuk memenuhi piawaian pemprosesan urus niaga ini, syarikat-syarikat yang terlibat perlu menghantar sebarang mata wang asing yang terlibat kembali ke negara-negara yang berasal dari mereka.

Anak syarikat kemudiannya menyiarkan semula penyata kewangan dalam mata wang rumah syarikat. Kemudian firma kini boleh menyediakan penyata kewangan yang disatukan.