Rbi faq di forex

Mata wang ECB Apakah keperluan mengenai mata wang ECB? Mana-mana entiti yang menaikkan INR dalam denominasi ECB tidak dibenarkan menukarkan liabiliti yang timbul daripada ECB ini ke dalam liabiliti mata wang asing dalam apa cara atau dengan mengambil risiko risiko mata wang asing dengan apa cara dengan sama ada memasuki kontrak derivatif atau sebaliknya.

Syarikat-syarikat yang membantu dalam operasi atau membina infrastruktur seperti yang didefinisikan dalam subsektor Sektor Infrastruktur Induk Harmonized yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan seperti yang disebutkan dalam soalan 14 di atas akan dianggap sebagai syarikat yang menyokong infrastruktur. Sama ada sekatan berkenaan dengan kelayakan entiti peminjam juga terpakai kepada Pemula?

Tidak, mana-mana entiti yang diiktiraf sebagai Permulaan oleh Kerajaan Pusat pada tarikh kenaikan ECB, layak untuk menaikkan ECB, tanpa mengira aktiviti perniagaannya ,. Sama ada syarikat yang terlibat dalam perniagaan Penyelenggaraan, Pembaikan dan Pembaikan dan penghantaran barang yang telah dibuat peminjam layak harus dari sektor penerbangan atau perkapalan sahaja atau tidak ada sekatan seperti itu? Syarikat-syarikat yang terlibat dalam perniagaan Penyelenggaraan, Pembaikan dan Pembaikan dan penghantaran barang yang layak untuk menaikkan ECB harus dari sektor penerbangan atau perkapalan sahaja.


Adakah kerangka ECB yang ada sekarang berbeza daripada rangka kerja untuk pengeluaran bon denominasi Rupee di luar negara? Ya, kerangka kerja ECB yang ada sekarang berbeza dari kerangka kerja untuk pengeluaran obligasi denominasi Rupee di luar negeri. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rangka kerja terbitan bon denominasi Rupee di luar negeri, pihak yang berminat boleh merujuk kepada Arah Utama yang dinyatakan di atas. Apakah pelbagai jenis ECB?

ECB boleh dibangkitkan sebagai: Pinjaman, contohnya. Instrumen pasaran modal, e. Pelabur mempunyai pilihan untuk menebus pelaburan mereka pada matang atau menukarkan bon kepada ekuiti pada bila-bila masa semasa mata wang bon tersebut.

Pihak yang berminat juga boleh merujuk kepada A. Pekeliling Siri DIR di https: Dari masa apakah rangka kerja ECB yang sedia ada menjadi terpakai? Rangka kerja ECB yang sedia ada diumumkan melalui A. Entiti yang menaikkan ECB di bawah rangka kerja ECB terdahulu boleh menaikkan pinjaman tersebut pada 31 Mac, dengan syarat perjanjian berkenaan dengan pinjaman itu telah ditandatangani pada 1 Disember. Lebih lanjut, entiti yang layak dapat menarik balik ECB yang dilampaui tempoh ketersediaan 31 Mac, dengan syarat ECBs tersebut dikontrak pada atau sebelum 1 Disember, dan perjanjian tersebut menyediakan tempoh ketersediaan ECB untuk berada di luar 31 Mac, Dengan kata lain, semua perjanjian pinjaman ECB yang dimeterai sebelum tarikh rangka kerja ECB yang telah disemak berkuatkuasa mulai 02 Disember, boleh diteruskan dengan jadual pengeluaran pada 31 Mac, seperti yang telah disediakan dalam perjanjian pinjaman tanpa memerlukan persetujuan lanjut dari Bank Rizab atau mana-mana bank AD.

Di mana boleh mendapatkan butiran kerangka ECB yang ada? Pihak yang berkepentingan boleh merujuk kepada No. Arah Induk Adakah terdapat dokumen lain yang boleh dirujuk oleh pihak yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rangka kerja ECB yang masih ada?

Hak cipta terpelihara. Apakah keperluan pelaporan berkenaan dengan bon tersebut? Apakah nilai tukaran mata wang asing bagi penukaran Rupee bagi bon tersebut? Apakah syarat-syarat berkenaan dengan mata wang ECB? Entiti pemastautin lain seperti firma Perkongsian Liabiliti Terhad dan firma Perkongsian, dan sebagainya, rbi faq di forex. Apakah status akaun yang diadakan di luar India pada kematian pemegang akaun? Sama ada syarikat yang terlibat dalam perniagaan Penyelenggaraan, Pembaikan dan Pembaikan dan rbi faq di forex Penerusan yang telah dibuat peminjam layak harus dari sektor penerbangan atau perkapalan sahaja atau tidak ada sekatan seperti itu? Terima kasih atas sokongan anda yang berterusan. Di samping itu, Bank Papua New Guinea juga telah berkongsi nombor berikut nombor siri wang kertas berikut yang tidak pernah dikeluarkan dan dijual kepada pengitar semula di Eropah dan oleh itu, tidak sah di Papua New Guinea: Bolehkah seorang pemastautin terus mengekalkan akaun di luar India yang dibuka olehnya ketika dia bukan pemastautin?

rbi faq di forex rbi faq di forex

Pembayaran balik prinsipal adalah dalam mata wang di mana wang itu dibangkitkan. Dalam kes bon pertukaran asing mata wang asing FCEB, pelabur mempunyai pilihan untuk menukarkan bon kepada ekuiti syarikat yang ditawarkan. Syarikat yang mengeluarkan FCEB akan menjadi sebahagian daripada kumpulan promoter syarikat yang ditawarkan dan akan memegang saham ekuiti yang ditawarkan pada masa penerbitan FCEB. Apakah langkah berjaga-jaga sebelum mengambil pinjaman dari luar negeri?
Tanggungjawab siapa yang memastikan pematuhan garis panduan ECB? Tanggungjawab utama untuk memastikan bahawa pinjaman itu mematuhi garis panduan ECB yang berkenaan adalah peminjam yang berkenaan. Kelayakan untuk menaikkan ECB Di manakah seseorang boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai kelayakan entiti untuk menaikkan ECB? Pihak yang berminat boleh merujuk kepada Arah Induk yang dinyatakan di atas. Sama ada semua syarikat yang beroperasi dalam ruang sektor perisian layak menaikkan ECB? Tidak, hanya syarikat-syarikat dalam ruang sektor perisian yang sedang dalam pembangunan perisian yang layak menaikkan ECB.

Syarikat-syarikat yang sedang merancang dan perundingan kejuruteraan, servis perisian pihak ketiga, menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan IT, ITeS, dan sebagainya. Apakah istilah sektor infrastruktur bermaksud untuk tujuan ECB? Selanjutnya, bagi tujuan ECB, sektor Exploration, Mining and Refinery juga dianggap sebagai sektor infrastruktur.